Hướng dẫn khách hàng sử dụng và khắc phục: Camera, Đầu ghi, nguồn, lưu trữ, mạng, sự cố kỹ thuật hệ thống Camera ,…