Đổi mật khẩu tài khoản Hik-connect/Hilook

Bước 1: Truy cập vào app Hikconnect trên hệ điều hành IOS hoặc Hilook trên hệ điều hành Android và bấm vào nút “Thêm” ở bên góc dưới phải màn hình

Bước 2: Bấm vào tài khoản để hiện thêm các tùy chọn khác.

Bước 3: Chọn vào khung “Đổi mật khẩu

Bước 4: Nhập mật khẩu cũ.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới
*Lưu ý: mật khẩu mới phải 8 đến 16 ký tự, trong đó ít nhất ba trong số các loại ký tự sau: chữ số, chữ cái viết thường, chữ cái viết hoa và ký tự đặc biệt.

Bước 6: Nhập lại mật khẩu mới 1 lần nữa để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu.