Cách tạo tài khoản xem camera Hikconnect/Hilook

Tạo tài khoản xem camera trên điện thoại

Bước 1: Mở App Hikconnect trên hệ điều hành IOS hoặc Hilook trên hệ điều hành Android => Đăng nhập/ Đăng ký

Bước 2: Ấn vào Đăng ký

Bước 3: Ấn vào Đồng ý

Bước 4: Chọn khu vực Vietnam 84 => Ấn Tích ngay góc phải phía trên.

Bước 5: Ở đây bạn có thể chọn Đăng ký bằng Số điện thoại hoặc Gmail.
Nếu tạo bằng Số điện thoại thì ấn phía dưới: Đăng ký bằng số điện thoại.

Bước 6:
– Nhập số điện thoại của mình
– Nhập mật khẩu. Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 3 kí tự trong các loại kí tự sau: chữ số, chữ cái viết thường, chữ cái viết hoa và ký tự đặc biệt.
– Xong ấn vào lấy mã bảo mật.

Bước 7:
– Mã bảo mật sẽ được gửi đến số điện thoại/gmail.
– Lấy mã bảo mật 4 số nhập vào khung => Kết thúc.