Cách xem lịch sử camera, xuất hình ảnh/video

Bước 1: Chọn khung camera mà bạn muốn xem lại.

Bước 2: Bấm vào nút 3 chấm bên góc trái để hiển thị các tùy chọn.

Bước 3: Chọn chế độ phát lại .

Bước 4: Chọn ngày thời gian bạn muốn xem lại và kéo tới thời gian muốn xem.

Truy xuất hình ảnh/video: Chọn chế độ xuất ảnh hoặc xuất video với 2 biểu tượng tương ứng bên dưới.