Phần mềm xem Camera trên PC, Laptop, Mac

I, Trên PC, Laptop:
– Trên PC và Laptop các bạn có thể download phần mềm mang tên iVMS 4200 dành riêng cho hệ điều hành windows. Các bạn có thể tải phần mềm này tại trang chủ của hãng tại địa chỉ Này

II, Trên Macbook
– Trên Macbook các bạn tải phần mềm cũng mang tên iVMS 4200 nhưng là phiên bản dành cho MAC, Các bạn có thể tải phần mềm tại đây