Plugin xem Camera trên IE, Safari

– Plugin cho Macbook xem trực tiếp trên safari – DOWNLOAD

– Plugin cho Windows xem trực tiếp trên Internet Explorer – Các bạn có thể download ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm một phần mềm sẽ hiện ngay trước mắt các bạn.